Skubiszewski: Targowisko przy Płaskowickiej i Rosoła – stracona szansa

Bazarek Rosola

Budowa tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy spowodowała potrzebę przeniesienia „Bazarku na Dołku” do innej tymczasowej lokalizacji. Obecnie bazarek funkcjonuje na dawnej pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej. Przeciwko tej lokalizacji oponowało wiele osób, w tym autor artykułu i stowarzyszenie Otwarty Ursynów.

Uważaliśmy, że likwidacja pętli nie była potrzebna, że bazarek mógł zostać przeniesiony w inne miejsce. Spełniły się też nasze przewidywania, że opóźnienia przy budowie POW, a także nowego targowiska w parku nad tunelem spowodują, że bazar na pętli będzie istniał dłużej niż trzy lata, co zakładano pierwotnie.

Niemniej jednak, to jest historia. Należy wyciągnąć wnioski z przeszłości i teraźniejszości, a w nowym pomyśle wyeliminować to, co mieszkańcom przeszkadza najbardziej – brak estetyki. Trzeba stworzyć formułę prawno-organizacyjną, która doprowadzi do minimalizacji uciążliwości.

Obecnie zakłada się stworzenie targowiska w dawnym miejscu przy ulicy Braci Wagów 20 i alei KEN 49, w parku nad POW. Kilka lat temu pojawił się jednak pomysł, aby nowe targowisko powstało przy skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Rosoła w pobliżu stacji benzynowej.

Uważaliśmy, że ta propozycja powinna zostać poważnie rozważona. Ta lokalizacja nie znajduje się bezpośrednio przed budynkami mieszkalnymi, tak jak przy Braci Wagów. W jej sąsiedztwie jest stacja benzynowa, biurowiec i dopiero później budynki mieszkalne – ponad 100 metrów od potencjalnego targowiska. Dodatkowo przestrzeń targowiska mogła być oddzielona od budynków drzewami. To miejsce jest też dobrze skomunikowane i znajduje się w bliskiej odległości do pierwotnej lokalizacji bazarku, na co często zwracali uwagę klienci.

Niestety pomysł ten nie został zaaprobowany. Przyczynili się temu m.in. lokalni politycy opozycyjni z Projektu Ursynów, którzy stworzyli negatywną atmosferę wokół tej propozycji. Szkoda, bo gdyby rozważono ją na poważnie, być może nowe targowisko funkcjonowałoby już w tym miejscu. Zamiast tego jest targowisko na dawnej pętli autobusowej, które niestety nie spełnia żadnych standardów i jest mocno uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Dodatkowo podpisana w 2023 r. umowa na dzierżawę tego miejsca nie jest przestrzegana, co zostało wykazane podczas kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli urzędu dzielnicy Ursynów.

Piotr Skubiszewski, artykuł został opublikowany w tygodniku PASSA